Bracelet with black onyx, Tibetan agates, magma  and crystal stone beads

Bracelet with black onyx, Tibetan agates, magma and crystal stone beads

Regular price $32.00 Sale

Bracelet with black onyx,Tibetan agates, magma and crystal stone beads 8mm

unisex